Tybjerg Byg ApS - Kolloparken 38 -  9000 Aalborg SV  - tlf. 51 51 30 98  - email. info@tybjergbyg.dk

Priser

 

Vores faste timepris er DKK 395 ekskl. moms.

 

Ofte vælger mange at få et fast tilbud eller et overslag over den samlede udgift. Et tilbud kræver en ret præcis beskrivelse af projektet, så det er muligt at beregne en holdbar pris. Tilstøder ændringer undervejs i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse, vil ekstra arbejdstid beregnes ud fra timeprisen. Et overslag er et løsere beregnet overblik over projektets pris.

 

I begge tilfælde gælder det, at jo mere afklaret man er med projektet idé og omfang, jo større mulighed vil der være for at lave en realistisk beregning. Har man behov for hjælp til denne afklaring, tilbyder vi selvfølgelig vores assistance.

 

Vi gør opmærksom på, at der påhviler vores virksomhed en afgift i forhold til bortskaffelse af affald fra byggeprojekter. Vi er derfor nødsaget til at fakturere et beløb til dette. Beløbet afhænger af mængden. Hvis man selv ønsker at fjerne affald, aftales dette.

 

I Aalborg og omegn faktureres ikke for transport.